Přísloví a lidové moudrosti

rubrika Přísloví a lidové moudrosti

Přísloví a lidové moudrosti
Ilustrační foto: Přísloví a lidové moudrosti

Přísloví a lidové moudrosti jsou složena ze slov. Slova jsou bezesporu ten nejsilnější prostředek, který lidstvo má, i když si to možná neuvědomuje. Slovo dělá mír, dělá války, uklidňuje, stresuje, posiluje, dává víru, pomáhá nám vyjádřit své city, uvolňuje naši těžkou mysl. Jedině díky slovům můžeme vyjádřit to, co si myslíme, co probíhá v našich hlavách. Je to dar, který máme pouze my – lidé. Přísloví a lidové moudrosti jsou velmi silná v tom, že zde slova vyniknou ještě výrazněji, než v dlouhých nicneříkajících větách. Mám rád přísloví a lidové moudrosti za svoji jednoduchost, pravdu, zkušenost, účelovost, poučení a výpověď a spoustu dalších ;) Mají svoji nezaměnitelnou pozici v kulturách celého světa.


Přísloví a lidové moudrosti | Terminologie

     Nedávno jsem byl účasten jedné svatby. Svatebčané si dali tu práci a ozdobili místo svatební párty jednotlivými ústřižky, které byly plné přísloví a lidové moudrosti. Překvapilo mě, že existuje tolik přísloví a lidové moudrosti, které se hodí ke svatbě, které jsou plné o vztazích mezi dvěma lidmi, až mě to vzalo dech a uvědomil jsem si tak jejich hodnotu. Nic na světě neumí lépe v pár slovech vyjádřit cokoliv, co nás obklopuje. Schválně jsem neurčitý, protože to může být opravdu cokoliv – pravda, lež, láska, nenávist a tisíce dalších…… Slovo má nepopsatelnou hodnotu. Jeho různá spojení vytváří přísloví, rčení, motto, citáty, která často vyjádří mnoho za pomocí mála. Vidím v tom obrovskou hodnotu a proto se tím zabývám a rád do této kategorie časem něco přidám.


1) Přísloví

     Je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Tyto jsou vyjádřeny buď přímo, nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti. Přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti. Smyslem přísloví je tedy morální ponaučení, výstraha či pokárání. Přísloví tvoří celé formalizované věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či časovat.
Příklad:
Darovanému koni na zuby nehleď

2) Rčení (pořekadlo, úsloví)

Je útvar lidové slovesnosti. Je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost.
Pro korunu by si nechal koleno vrtat
Je podobným přísloví, avšak liší se od něj v několika ohledech. Rčení je produktem lidové fantazie. Smyslem rčení je pobavení, oživení jazykového projevu. Rčení úzce souvisí s úsloví a pořekadlem. Rčení a pořekadla se stávají částmi vět, rčení lze skloňovat a časovat. Specifickým typem rčení je přirovnání. Přirovnání charakterizuje vlastnost subjektu připodobněním k typické vlastnosti nějaké osoby, zvířete, předmětu, apod. Nejčastěji bývá tvořeno pomoci částice „jako“, ale existuje i celá řada jiných forem přirovnání:
1) „za“ Má sílu za koně
2) komparativ + „než“ Má se hůře než pes
3) bezpředložkové Má se hůře psa
4) nad Je chytrý nad lišku
Mezi nejobsáhlejší sbírku českých lidových rčení se považuje kniha Jaroslava Zaorálka „Lidová rčení“. Kniha vyšla poprvé v roce 1947. 

3) Motto

Je fráze nebo skupina slov, která vyjadřuje motivaci nebo záměr člověka či skupiny lidí. Motto může být heslo, citát nebo jiná sentence. Používá se v čele uměleckého díla a vztahuje se k základní myšlence tohoto díla. Jiný význam může být vyjádření státního programu.
Veritas vincit (Pravda vítězí)

Výraz motto pochází z italštiny, kde motto=slovo. Podobné označení je pro slovo, le mot, je také ve francouzštině. 


4) Citát

Je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok. To samé zde můžete číst, neboť vše, co jsem zde vypisuji je citát z wikipedie ;) Slouží k vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Při citování se uvádí jak autor, tak i dílo, v kterém se výrok objevil. Toto zejména platí u uměleckých děl jako jsou části obrazů, scény z filmů nebo texty k písním. 


Mým zdrojem definic byla wikipedie. Sám jsem měl trošku hokej v přesné terminologii. 


Filmový citát

Bohužel již nevím, ve kterém filmu jsem jej slyšel: 
Jedná se o přání k narozeninám:
„Ať ty nejlepší chvíle, které jsi zažil, jsou těmi nejhoršími, které budeš zažívat.“
fotografie krásné české přírody blízko vesničky Sedlce a na pozadí citát moudrosti
Ostatní Přísloví a lidové moudrosti

Citáty moudrosti | Nejlepší citáty | TOP citáty

Vkládám sem mé oblíbené citáty moudrosti. Vybírám si a nemají žádné logické pořadí. Postupně budu přidávat. Myslím si, že bychom neměli brát citáty vždy doslova, ale můžeme se nechat inspirovat. Často je na snadě použít citát, když chceme jednoduchým způsobem vyjádřit svůj pocit nebo myšlenku. Někdy chce člověk něco změnit uvnitř sebe. K tomu si […]

Celý článek >
Čmelák | Filmový citát z filmu Equals | Kristen Stewart
Ostatní Přísloví a lidové moudrosti

Čmelák | Filmový citát | Kristen Stewart ve filmu Equals

Nia (Kristen Stewart) chytla jen na chvíli do skleničky čmeláka. Když jej prohlíží má potřebu o něm říct myšlenku, která ji sužuje. Silas (Nicholas Hoult) sedí vedle ní a naslouchá a právě v sobě nechává probouzet pocity, které se na něj při pohledu na Niu valí. Z vyrovnaného se stává člověk, který se musí naučit […]

Celý článek >