Zásady ochrany osobních údajů | Privacy policy

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále se řídíme těmito Zásadami ochrany osobních údajů:

Naše webové stránky www.radyzezivota.cz nabízejí jedinou službu, kde zpracováváme Vaše osobní údaje, a to pokud si přejete, abychom Vám max. 1 x měsíčně zasílali newsletter, kde Vás zdarma informujeme o tom, jaké články byly v průběhu předchozího měsíce na našich stránkách publikovány. Díky tomu Vám neunikne žádný článek, který by Vás mohl zajímat nebo se Vás týkat. Jediné, co při vyplnění ke službě zasílání tohoto newsletteru potřebujeme je Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto údaje zpracováváme jako Vaše osobní, nikdo jiný, než my k nim nemá přístup. Vaše údaje nejsou nijak jinak, než k odesílání tohoto newsletteru využívány (v tuto chvíli). Pokud byste si přáli newsletter již nezasílat, můžete si na naposledy zaslaný newsletter kliknout pro odhlášení nebo se můžete obrátit na nás na e-mailový kontakt: radyzezivota@gmail.com. Pokusíme se Vás co nejdříve s newsletteru vyjmout a již Vám nebude nic zasíláno. Může se stát, že Vám výjimečně zašleme 1 x měsíčně newsletter navíc. 

V tuto chvíli nepoužíváme žádné formuláře k vyplnění. Jediné co naše stránky využívají, jsou Vaše cookies, které spravuje společnost Google Analytics. Díky těmto údajům můžeme zlepšovat naše služby, neboť získáme od společnosti Google anonymní údaje o tom, jak se čtenář na našich stránkách chová, jaké články jsou oblíbené, které nikoliv, která klíčová slova čtenáři u nás vyhledávají, jaké používají rozlišení při zobrazování stránek, které prohlížeče mají, apod. To vše nám napomáhá přizpůsobovat se čtenáři a dělat naše stránky lepšími. 

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pokud však ukládání souborů cookies zakážete, nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce našich internetových stránek. 

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace jeho činností a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala poskytování služeb provozovatelem.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při registraci provedené z webového rozhraní provozovatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat provozovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav.

     Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

K úpravě údajů či k odstranění můžete požádat zde: radyzezivota@gmail.com.

Víkendový pobyt pro načerpání energie v České Kanadě s léčitelem Zbyňkem Mikešem
Vysoká inflace aneb obchodní retěžce jsou nenažrané
Jsou žvýkačky toxické? Bez obalu a bez pohádek
Nejlepší filmy na HBO v češtině
Nejčastější problém u morčat proč přestane žrát